Studiegenoten verenigen procestechniek en machinebouw. Maak kennis met Tooker Machinery.

Ingenieursbureau Tooker constateert naast de bestaande klanten in de procestechniek een groeiende vraag naar projecten die verband houden met machinebouw en productieautomatisering. Sjoerd Eisma en Foppe Haarsma, ervaren machinebouwers én oud-studiegenoten van de Tooker-oprichters Rick en Danny, hadden de wens om een ingenieursbureau te starten. Hun gedeelde visie en gedrevenheid leidden tot de oprichting van Tooker Machinery te Sneek.

Tooker tooker machinery Clever Engineering

Focus en Expertise

Tooker Machinery zal als zelfstandige entiteit worden geleid door Sjoerd en Foppe en zal zich toeleggen op het ontwerpen, realiseren en begeleiden van machinebouw- en productieautomatiseringsprojecten. De engineers bij Tooker Machinery beschikken over ruime ervaring in alle fasen van automatiseringsprojecten, waaronder pre-engineeringsstudies, engineering en projectmanagement. Ervaring die we hebben opgedaan in de diverse sectoren waarin we werkzaam zijn geweest.

Synergie tussen Tooker en Tooker Machinery

De oprichting van Tooker Machinery gaat verder dan alleen de toevoeging van een nieuwe divisie. Het betekent een krachtige synergie tussen procestechniek en machinebouw. Vaak overlappen projecten in deze gebieden met elkaar, maar dankzij deze nauwe samenwerking kunnen beide bedrijven putten uit een schat aan gecombineerde kennis en expertise, opgedaan in een breed scala aan projecten.

Het verhaal achter Tooker Machinery is bijzonder. De band tussen Sjoerd, Foppe, Rick en Danny bestaat al 15 jaar en is ontstaan tijdens hun studiejaren. Sjoerd en Foppe delen: “De afgelopen tijd begonnen we er steeds meer aan te denken om een vergelijkbaar ingenieursbureau op te zetten, maar dan gericht op de machinebouw. Dit zou Tooker niet in de weg zitten, gezien hun focus op procestechniek.” Toen dit plan tijdens een etentje ter tafel kwam, reageerden Rick en Danny verrast. Zij waren juist op dat moment bezig met plannen voor uitbreiding van Tooker richting de machinebouw, maar liepen zoals elk ingenieursbureau aan tegen de beperkte beschikbaarheid van de juiste mensen om dit te doen. Er werd al snel besloten gezamenlijk op te gaan trekken in deze plannen met alle voordelen van dien.

Wat betekent dit voor de klant?

We streven ernaar om het voor onze klanten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Met de nauwe samenwerking tussen Tooker en Tooker Machinery behouden we één centraal aanspreekpunt. Bij elk project wordt zorgvuldig bekeken vanuit welke vestiging we optimaal kunnen ondersteunen met technische vraagstukken. Op deze manier kunnen we altijd de beste service bieden, ongeacht de complexiteit of de aard van het project.

Met de oprichting van Tooker Machinery wordt een boeiend nieuw hoofdstuk aan het verhaal van Tooker toegevoegd. “De synergie tussen beide partijen, versterkt niet alleen onze positie in de markt, maar biedt ook aanzienlijke voordelen voor al onze gewaardeerde klanten.”

× Heb je een vraag?